top of page

AVION

VOĽANSKÁ, Ľubica – HABERLANDOVÁ, Katarína. AVION. E-book, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2021, ISBN 978-80-973372-8-5 (PDF), DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788097337285, 180 s

Kniha prináša 3 príbehy: takmer 100 rokov histórie obytného domu AVION v Bratislave, jeho architekta Jozefa Marka a spomienky a osudy obyvateľov domu na pozadí historických udalosti 20. a 21. storočia.

Avion
Publikácie: Image

Dvojrozhovor o pamäti, etnológii a meste

VRZGULOVÁ, Monika (ed.) Dvojrozhovor o pamäti, etnológii a meste. Bratislava: Ústav .etnológie a sociálnej antropológie,  Marenčin PT,  2020. 256 s., ISBN 978-80-569- 0676-7. DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788056904497

Publikácia vznikla ako príklad aplikácie metódy oral history, hlavnej pracovne j metódy celého projektu. Tvoria ju dva rozsiahle biografické rozhovory zamerané predovšetkým na reflexie života počas komunistického režimu na Slovensku a po roku 1989. Predstavuje jedinečný príklad kvalitatívneho výskumu a zároveň výskumný dokument vhodný na ďalšiu analýzu. Publikáciu uzatvára analyticko-hodnotiaca vedecká kapitola:  Vrzgulová, M. 25 rokov s metódou oral history na Slovensku. In: Vrzgulová, Monika (ed.)  Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste... - Bratislava: Marenčin PT, 2020, s. 215-231. ISBN 978-80-569-0676-7
Kapitola predstavuje na Slovensku prvú analýzu vybratých výskumných projektov, v ktorých bola použitá metóda oral history. Autorka analyzuje metódy a techniky vedenia rozhovorov, zaoberá sa vývojom OH metódy na Slovensku v etnológii a dáva ho do súvisu s podobnými trendami vo svete. Sleduje scitlivovanie a etiku tohto typu kvalitatívneho výskumu a jeho vplyv na akademický i verejný diskurz v našej spoločnosti.

f8e001c104d18b331d13313f7f59c81f.jpg
Publikácie: Image
bottom of page