top of page

Audiovizuálna učebná pomôcka

Aplikácia výskumu

Riešiteľský kolektív v spolupráci s odborníkmi na didaktiku z Nadácie Milana Šimečku pripravil 2 audiovizuálne učebné pomôcky: metodické listy založené na videozáznamoch výskumných rozhovorov. Učebnú pomôcku tvoria zostrihy vybraných výpovedí, metodický postup práce s nimi a doplnkové autentické materiály. Sú zamerané na témy:

Aplikácia výskumu: About My Project

Tramping ako prejav slobody myslenia

Text vzorovej hodiny nájdete TU.

Propaganda ako nástroj informačného boja

Text vzorovej hodiny nájdete TU.

Aplikácia výskumu: List

Pomôcka pre učiteľov

Aplikácia výskumu

V spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku sme z výskumných rozhovorov pripravili tri vzorové hodiny pre pedagógov základných a stredných škôl.

Aplikácia výskumu: About My Project

Sloboda v zamestnaní za socializmu a dnes

Cieľová skupina / Predmet: 3. – 4. ročník stredných škôl / dejepis, náuka o spoločnosti, etická výchova

Žilo sa za socializmu lepšie? Mýty a skutočnosť

Cieľová skupina / Predmet: 7. –  9. ročník základných škôl / dejepis, náuka o spoločnosti, etická výchova

Udávanie, žalovanie, oznamovanie, hejtovanie – ako sa zachovať?

Cieľová skupina / Predmet: 7. –  9. ročník základných škôl / náuka o spoločnosti, etická výchova

Aplikácia výskumu: List
bottom of page