Pomôcka pre učiteľov

Aplikácia výskumu

V spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku sme z výskumných rozhovorov pripravili tri vzorové hodiny pre pedagógov základných a stredných škôl.

 

Sloboda v zamestnaní za socializmu a dnes

Cieľová skupina / Predmet: 3. – 4. ročník stredných škôl / dejepis, náuka o spoločnosti, etická výchova

Žilo sa za socializmu lepšie? Mýty a skutočnosť

Cieľová skupina / Predmet: 7. –  9. ročník základných škôl / dejepis, náuka o spoločnosti, etická výchova

Udávanie, žalovanie, oznamovanie, hejtovanie – ako sa zachovať?

Cieľová skupina / Predmet: 7. –  9. ročník základných škôl / náuka o spoločnosti, etická výchova