top of page
Empty Chairs in Lecture Room

Súčasné obrazy socializmu

Current Images of Socialism

APVV 16 0345

Úvod: Welcome

O projekte

Projekt APVV Súčasné obrazy socializmu je riešený na pôde Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV od septembra 2017.

Okrem pracovníkov a pracovníčok tohto pracoviska tvoria výskumný tím aj odborníčky z Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Projekt predstavuje systematický základný výskum metódou oral history. Formou hĺbkových, opakovaných rozhovorov sa bádatelia a bádateľky sústreďujú na získanie biografických naratívov (životopisných rozprávaní) o živote pamätníkov v období vlády Komunistickej strany na Slovensku. Toto obdobie pracovne označujeme ako obdobie socializmu.

Projekt predstavuje základný a do veľkej miery aj záchranný (vzhľadom na vek respondentov) kvalitatívny výskum zameraný na súčasnú spoločnosť Slovenska.

Úvod: About My Project
budova-historickeho-ustavu-sav.jpg

Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Úvod: Welcome

Hlavná riešiteľka

PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.

(2017-2021)

Úvod: List

Riešiteľský kolektív

Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD.

(2017-2021)

Mgr. Soňa Gyarfáš Lutherová, PhD

(2020-2021)

PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

(2017-2021)

Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD.

(2020-2021)

Mgr. Kamila Koza Beňová, PhD.

(2017-2021)

doc. PhDr. Slávka Otčenášová, PhD.

(2017-2021)

PhDr. Peter Salner, DrSc.

(2017-2021)

Mgr. Radoslava Semanová

(2017-2019)

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

(2017-2021)

Mgr. Adam Wiesner, PhD.

(2017-2021)

Úvod: List

Kontakt

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Institute of Ethnology and Social Anthropology SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovakia

Project coordinator: monika.vrzgulova@savba.sk

Úvod: Contact
bottom of page