Empty Chairs in Lecture Room

Súčasné obrazy socializmu

Current Images of Socialism

APVV 16 0345

 
programme

International Virtual Conference

14 – 16 October 2020 
Bratislava, Slovak Republic

The conference offered virtual space for academics who are involved in the fieldwork research, with the aim to create an interdisciplinary platform for further potential joint projects.

You can find full recording of the conference livestream on our Youtube.

 

O projekte

Projekt APVV Súčasné obrazy socializmu je riešený na pôde Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV od septembra 2017.

Okrem pracovníkov a pracovníčok tohto pracoviska tvoria výskumný tím aj odborníčky z Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Projekt predstavuje systematický základný výskum metódou oral history. Formou hĺbkových, opakovaných rozhovorov sa bádatelia a bádateľky sústreďujú na získanie biografických naratívov (životopisných rozprávaní) o živote pamätníkov v období vlády Komunistickej strany na Slovensku. Toto obdobie pracovne označujeme ako obdobie socializmu.

Projekt predstavuje základný a do veľkej miery aj záchranný (vzhľadom na vek respondentov) kvalitatívny výskum zameraný na súčasnú spoločnosť Slovenska.

 
budova-historickeho-ustavu-sav.jpg

Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Klemensova 19, 813 64 Bratislava

 

Hlavná riešiteľka

PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.

(2017-2021)

 

Riešiteľský kolektív

Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD.

(2017-2021)

Mgr. Soňa Gyarfáš Lutherová, PhD

(2020-2021)

PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

(2017-2021)

Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD.

(2020-2021)

Mgr. Kamila Koza Beňová, PhD.

(2017-2021)

doc. PhDr. Slávka Otčenášová, PhD.

(2017-2021)

PhDr. Peter Salner, DrSc.

(2017-2021)

Mgr. Radoslava Semanová

(2017-2019)

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

(2017-2021)

Mgr. Adam Wiesner, PhD.

(2017-2021)

 

Kontakt

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Institute of Ethnology and Social Anthropology SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovakia

Project coordinator: monika.vrzgulova@savba.sk