In the Classroom

Fotosúťaž

Vyhodnotenie súťaže Fotografie s príbehom

V priebehu roku 2020 realizoval tím výskumného projektu APVV Súčasné obrazy socializmu súťaž pre žiakov  a žiačky základných a stredných škôl Fotografie s príbehom. Ich úlohou bolo preskúmať rodinné fotoalbumy a vybrať fotografiu z obdobia socializmu, ktorá zachytáva zaujímavú situáciu, resp. viaže sa k nej určitý príbeh, ktorý sa v rodine rozpráva. Do súťaže sa zapojila viac ako tridsiatka detí.

 

Príspevky odhalili rozmanitosť spomienok a obrazov, ktoré sa nám so socializmom spájajú. Niektoré zachytávali epizodické situácie rodinného charakteru, iné sa zas sústredili na celospoločenské udalosti ako spartakiáda, prvomájové sprievody či zemiakové brigády. Nostalgické spomienky na detské zážitky a priateľstvá boli v rozprávaniach popretkávané kritickou reflexiou, humorom, či iróniou. Najmladší účastník súťaže mal 11 rokov, najstarší boli na prahu dospelosti. Nad fotografiami sa väčšinaz nich rozprávala so svojimi starými rodičmi alebo rodičmi. 

Hodnotiaca komisia v zložení vedúcej grantu Moniky Vrzgulovej a koordinátorky súťaže Sone G. Lutherovej mala neľahkú úlohu vybrať spomedzi zúčastnených 3 najlepšie príspevky, ktoré oceníme poukážkami na knihy. Ako kritérium sme si určili bohatosť spracovania a zachytenia spomienky. Vážili sme si aj osobný vklad detí, ktoré popri rozprávaní vyjadrili aj svoje vlastné názory a pocity. Kvalita príspevkov bola vysoká, a preto sme sa napokon rozhodli udeliť dve tretie miesta.

Víťazné príspevky

1, Simona Š. z Trnavy ("Kúsok z detstva môjho otca") – 75 eur
2, Ivana R. zo Spišskej Novej Vsi ("Spomienky na pioniersky tábor") – 50 eur
3, Vanesa K. zo Žiliny ("Moja starká - modelka") a Martin S. z Hlohovca ("Povodne na Engelsovej ulici") - 25 eur


Ocenených budeme začiatkom nového roka kontaktovať prostredníctvom e-mailu.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným za zdieľanie rodinných spomienok. Veríme, že si túto jedinečnú chvíľu so svojimi blízkymi užili a nad albumami sa opäť porozprávajú v budúcnosti. Dúfame, že naša súťaž poslúži aj ako inšpirácia v pedagogickom procese. 

 

"Potrebujeme mladú generáciu v škole pripraviť na to, že spomienok na minulosť je vždy veľmi veľa a veľmi rôznorodých až protirečivých.
Jedna vec sú spomienky a pamäť a druhá fakty. Musíme ich skombinovať, aby sme vedeli povedať jasnú správu o našej minulosti."

Monika Vrzgulová, hlavná riešiteľka pojektu